Medale
to niewielkich rozmiarów płaskie wytwory metalowe, który najczęściej mają kształt okrągły lub kwadratowy. Wykonywane są metodą bicia lub odlewu. Pierwszy raz medale pojawiły się we Włoszech, w XIV wieku. Największy rozkwit medalierstwa przypada na wieki XV i XVI. Medale są wykonywane, aby upamiętnić doniosłe wydarzenia lub jako odznaczenia. i nagrody. Dzisiaj medale kojarzą się głównie się z odznaczeniami sportowymi, czyli owalnymi krążkami wykonanymi ze złota, srebra lub brązu. W dalszym ciąg popularnością cieszą się medale wojskowe, które przybierają różnorodne formy, w zależności od kraju pochodzenia.


Odznaczenia
są honorowymi wyróżnieniami przybierającymi określony znak, np. krzyż, gwiazda, medal. Nadawane są tylko osobą, które zasłużyły się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinach pracy zawodowej, społecznej, za akty niezwykłej odwagi i poświęcenia oraz w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, udziału w wojnie itp. Jest kilka rodzajów odznaczeń, z których najwyższy jest order, a najniższa odznaka. Odznaczenia najczęściej nadawane są przez władze państwowe, rzadziej przez organizacje i inne instytucje.


Odznaki
są graficznymi znakami, które symbolizują przynależność do jakiejś grupy, posiadanie specjalnej umiejętności lub specjalne wyróżnienie. Najczęściej przyjmują formę metalowego znaczka, wstążki, medalu, naszywki. Nadawane są przez władze państwowe, instytucje społeczne i naukowe. Odznaki możemy podzielić na 4 kategorie; honorowe, pamiątkowe, naukowe oraz za sprawność W Polsce przepisy dotyczące przyznawania i używania odznaczeń są regulowane ustawą z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach.


Pinsy
stosuje się jako symbole mający przypomnieć o jakimś ważnym odznaczeniu ich właścicieli. Są też dyskretnym i eleganckim sposobem pokazania przynależności do jakiejś organizacji lub firmy. Przyjmują formę herbu, prostokąta, kwadratu, elipsy lub koła. Często wykonuje się je metodą tłoczenia, gwarantującą precyzyjne odwzorowanie danego projektu na metal. Najbardziej pożądane są pinsy ręcznie malowane emaliami akrylowymi, które gwarantują wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.


Proporczyki
to chorągiewki o trójkątnym kształcie, w przeszłości przywiązywane do lanc kawaleryjskich W XX wieku oddziały kawalerii wojska polskiego nosiły je w mniejszych rozmiarach na kołnierzach kurtek i płaszczach. Obecnie proporczyki pojawiają się na antenach wozów bojowych. Siedemnastowieczne kopie husarskie posiadały jedwabne, bardzo długie i wąskie proporce z trójkątnym wcięciem. W XVII wieku proporczyki lanc ułański stały się mniejsze, wycięte na dwa szpice i najczęściej wykonywane były z płótna.